My education

 

fot. Tatiana Pałucka stylizacja Katarzyna Gruk TWOJA SESJA

 

I graduated in Socjology and Management (marketing specialisation) and post graduate “Professional Coaching” at the Leon Kożminski Acadamy in Warsaw.
I have also completed post-graduate studies in “Social Communication and PR” at the Higher School of Banking in Toruń.

I am certified Senior Coach in the “Zen Coaching” approach (first in Poland and second in the world with this title) and a certified Active Osho Meditation facilitator.

I am in constant supervision as a coach and always take care of my personal and professional development, taking part in many workshops, trainings, courses and retreats.

 

 

I am very fortunate to have met many wonderful teachers and experts in my life. Since 2010, I am intensively developing, going through my own transformation and learning how to support others. I have gained inspiration above all from:

 

 

Kåre Landfald (Zen Coaching),
Svagito Liebermeister, Sarah Peyton (Family Constellations)
Eckhart Tolle, Mooji
Arjuna Ardagh
Giten Alexander Tonkov (BioDynamic Breath & Trauma Release)
Asa Kullberg (Shamanic Body De-armoring)
Richard Bolstad (Transforming Communication)

And those who I have not met personally like everyone from Osho, Marshall Rosenberg (NVC), Almaas (The Diamond Approach), Thich Nhat Hanh (Zen Master).

On my journey, I have also met many wonderful Polish women, who have had an important influence on my development. Thank you for your incredible inspiration and mutual growth:
Lidia D. Czarkowska
Celestyna D. Osiak
as well as other wonderful women and men I have met on my way.

 

 

These are some of the courses, workshops and trainings that I have taken part in and also recommend :

 

 

· „Shamanic Body Dearmoring, Åsa Kullberg, Szwecja (2017)
· „Retreat with ECKHARTEM TOLLE”, Oslo (2017)
· „Family Constellation-Love, Life & Death – Deepening retreat, Svagito Liebermeister, Szwecja (2017)
· „NO MIND Festiwal”, Szwecja (2017)
· „OSHO Facilitating Meditations Training”, Osho Art Festiwal, Ukraina (2017) Zen Coaching
· „Trening BioDynamicznego oddechu i uwalniania traumy”(BioDynamic Breath & Trauma Release), Giten Alexander Tonkov i Nisarga Dobosz, Europejski Instytut Sztuk Uzdrawiania, Kików (2017)
· Zen Coaching Poziom 2, deepening, Retreat Center Karlingesund, Szwecja oraz Warszawa (2016/2017)
· Kreatywna Medytacyjna – Odosobnienie, Ucieleśnione Dociekanie – Autentyczna Transformacja, Hanne Pedersen, Czarny Las (2016)
· Warsztat Radical Brilliance z Arjuną Ardagh, Dojrzewalnia Róż, Warszawa (2016)
· Kurs Medytacji Vipassana, Krutyń (2016)
· Zen Coaching Teacher’s Training, Retreat Center Karlingesund, Szwecja (2015)
· Zen Coaching Poziom 2 – Osobista esencja i życiowy cel, Warszawa (2015)
· Seminarium coachingowe –II cykl „Praktycy-Praktykom: Psychologia pozytywna w coachingu i dobrostan”, ALK, Warszawa (2014)
· Millionaire Mind Intensive, Milewski&Partnerzy, Warszawa (2014)
· Coaching Transformacyjny jako droga do synergii, ALK, Warszawa (2014) – V Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu
· Soul Coaching , Celestyna D. Osiak, On-line (2014)
· Seminarium coachingowe – II cykl „Praktycy-Praktykom: Przykłady wdrożeń coachingu w organizacjach „, ALK, Warszawa (2013)
· Seminarium coachingowe – II cykl „Praktycy-Praktykom: Narzędzia w coachingu”, ALK, Warszawa (2013)
· Zen Coaching poziom 2 – trening wielo-modułowy (2013-2017)
· Seminarium coachingowe – „Praktycy-Praktykom: Obszary zastosowań – coaching międzykulturowy”, ALK, Warszawa (2013)
· Seminarium coachingowe – „Praktycy-Praktykom: Psychologia pozytywna w coachingu”, ALK, Warszawa (2013)
· X Festiwal BOSS Rozwój Kariera Sukces, Studenckie Forum Business Centre Club, Warszawa (2013)
· Zen Coaching, Kåre Landfald & Dojrzewalnia Róż, Warszawa (2012-2013) – roczny trening zakończony certyfikacją
· Leadership Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata, ALK, Warszawa (2013) – IV Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu
· Biznes z duszą – 2 edycje, Celestyna D. Osiak, Nałęczów (2012)
· I Edycja HR Factor, HR News, Warszawa (2012)
· Seminarium coachingowe – „Praktycy-Praktykom: Przykłady wdrożeń coachingu w organizacjach”, ALK, Warszawa (2012)
· Seminarium coachingowe – „Praktycy-Praktykom: Coaching – zdrowie i dobrostan”, ALK, Warszawa (2012)
· Seminarium coachingowe – „Praktycy-Praktykom: Narzędzia w coachingu”, ALK & Experience Corner, Warszawa (2012)
· Istnienie pełne znaczenia – The Meaningful Existence Model, David Gordon & Metamorfoza, Warszawa (2012)
· Zen a sztuka coachingu, Richard Bolstad & Metamorfoza, Warszawa (2012)
· Soul Coaching , Celestyna D. Osiak, Warszawa (2012)
· Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ), Aurelia Dembińska, Warszawa (2012)
· Transforming Communication TM, Richard Bolstad & Metamorfoza, Warszawa (2012)
· Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu, ALK, Warszawa (2012) – III Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu
· Podróż Bohatera, MS Team Mariusz Szuba, Warszawa (2011)
· Coaching jako katalizator rozwoju organizacji, ALK, Warszawa (2011) – II Międzynarodowa Naukowa Konferencja